Diverse links

Onderzoeken door de Inspectie van het Onderwijs

Opbrengstgericht werken in het basisonderwijs. Een onderzoek naar opbrengstgericht werken bij rekenen-wiskunde in het basisonderwijs (2010)

Automatiseren bij rekenen-wiskunde. Een onderzoek naar het automatiseren van basisbewerkingen rekenen-wiskunde in het basisonderwijs (2010)

Basisvaardigheden rekenen-wiskunde in het basisonderwijs. Een onderzoek naar het niveau van rekenen-wiskunde in het basisonderwijs en naar verschillen tussen scholen met lage, gemiddelde en goede reken-wiskunderesultaten (2008)

Achtergrondinformatie – Rekenen

Lees hier meer over doelen voor kleuters (SLO)

Doorlopende leerlijnen rekenen:
Tule (SLO) Deze site biedt een uitwerking van de kerndoelen voor het basisonderwijs over de verschillende leerjaren, met inhouden, activiteiten voor leraar en leerling en doorkijkjes uit de praktijk.
Rekenlijn (FI) Voor leraren po (incl.so) en vo heldere, visuele beschrijvingen van leerlijnen voor het leren rekenen.
Kennisbank Rekenen & Kennisbank Wiskunde (OU) Op deze sites vindt u allerlei informatie rond rekenen en wiskunde in PO en VO, zoals doelen, inhouden, leerstoflijnen in rekenmethodes, lessuggesties en verwijzingen.

Het Fisme is het expertisecentrum voor rekenen en wiskunde. U vindt hier verschillende activiteiten en publicaties rond de referentieniveaus en doorlopende leerlijnen.

Rekendoelen (SLO)
Hier vindt u bij alle concretiseringen van de referentieniveaus van 1F algemene voorbeelden en voorbeelden uit de rekenmethodes.

Leergebieden Rekenen (SLO)
Hier kunt u de Fundamentele doelen Rekenen-Wiskunde gratis downloaden; ook staan hier enkele routeboekjes voor drie rekendomeinen in de methode Pluspunt (experiment) voor leerlingen die werken naar niveau 1F.

Leerlijnbeschrijvingen (SLO)
Hier vindt u leerlijnbeschrijvingen voor de overgang van PO naar VO-VMBO en leerling materialen met handreikingen (experimentele versie) die gratis te downloaden zijn.

www.taalenrekenen.nl
Op deze site vindt u allerlei informatie rond de Doorlopende Leerlijnen voor Taal en Rekenen en welke activiteiten hier hiervoor plaatsvinden. U kunt hier ook de rapporten ‘Over de drempels met taal en rekenen’, ‘Over de drempels met taal’ en ‘Over de drempels met rekenen’ gratis downloaden.

Rekenspellen (SLO)
Op deze site vindt u allerlei rekenspellen, met een beschrijving voor leerlingen en een voor leraren. Met deze spellen kunnen kinderen hun basisvaardigheden op gebied van getalbegrip vergroten en kan de leraar peilinggesprekken voeren en kinderen extra hulp geven.

Kinderen leren rekenen gaat helemaal over rekenen. U vindt hier leuke tips, spellen, hersenkrakers en andere ideeën om uw rekenlessen aantrekkelijker te maken, onder andere:

 

Downloads – algemeen

Download hier gratis het e-book ‘Toetsen op school – Primair Onderwijs’ van Cito

Protocol Ernstige RekenWiskunde Problemen en Dyscalculie

Samenvatting Protocol ERWD (Volgens Bartjens)

Over de drempels met rekenen (Expertgroep Doorgaande Leerlijnen, op www.taalenrekenen.nl)

Kwaliteitskaart Referentieniveaus

PPON 39 (2009) Balans van het reken-wiskundeonderwijs in het speciaal basisonderwijs

Fundamentele doelen rekenen-wiskunde uitwerking van het Fundamenteel niveau 1F voor einde basisonderwijs. SLO, Anneke Noteboom.